20 - Apr - 2021

Bouwen aan BPS: positief advies!

We hebben een positief advies binnengehaald als volwaardig BPS-school voor de komende 4 jaar!

Afgelopen donderdag 8 april was de dag dat de visitatiecommissie van de Vereniging BPS naar onze school kwam om op basis van onze Ontwikkelagenda gesprekken te voeren met verschillende geledingen van het OLZ. En zowel leerlingen, collegae als de schoolleiding hebben vol vuur de ontwikkeling als aspirant-BPS-lid toegelicht en de kritische vragen vanuit de commissie beantwoord. In een afrondend gesprek met de commissie kwam direct het verlossende ‘oordeel’ van het positieve advies. Het bestuur van de Vereniging zal ons op 14 juni vertellen of zij inderdaad het advies gaat overnemen en wij ons kunnen opmaken voor het predicaat Begaafdheids Profiel School. En daar zijn we maar wát trots op! Natuurlijk zijn de felicitaties ook gericht aan alle betrokkenen, iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan het uitbouwen van BPS: de BPS-leerlingen, docenten die hen begeleiden, BPS-coaches en de trainers, de ouders, de schoolleiding en alle ondersteuners in de school. De commissie gaf een compliment voor de wijze en de snelheid waarmee het OLZ in ruim 3,5 jaar het BPS-programma volwaardig aanzien heeft gegeven, en voor de open en eerlijke manier waarop we ons hebben gepresenteerd in het rapport. We hebben natuurlijk een aantal opmerkingen als aanbeveling gekregen, waarvan sommige ook al in onze Ontwikkelagenda stonden. Verder kregen we o.a. als tips mee om nog meer structuur en herkenbaarheid in te bouwen voor het programma van BPS-leerlingen, gebruik te maken van de expertise van ouders en aandacht te hebben voor studievaardigheden. Dat laatste heeft uiteraard onze aandacht voor álle leerlingen op het OLZ, in de onderbouw en bovenbouw, en daar is de onderwijscommissie ook mee bezig. Wij zijn heel blij, trots en gelukkig! En nu weer verder bouwen aan BPS..!

Ook interessant

Op donderdagavond 25 november van 19 tot 21 uur vindt op het USG de informatie-avond voor ouders van kinderen uit groep 8. Deze avond vindt ONLINE plaats, de link vindt u binnenkort op deze pagina.

Lees verder

Openbaar Lyceum Zeist, onderdeel van NUOVO scholen, heeft het keurmerk Begaafdheidsprofielschool ontvangen, waarmee wij voor de komende 4 jaar gecertificeerd zijn om hoogbegaafde leerlingen te begeleiden bij ons op school. Op 25 november aanstaande zullen wij de onthulling van de plaquette die wij hiervoor gekregen hebben op een feestelijke wijze...

Lees verder

Op 26 oktober werd een avond georganiseerd door het centrum voor Wetenschap en Cultuur van de Universiteit van Utrecht. Tijdens deze avond stond het onderwerp ‘kansengelijkheid in het onderwijs’ centraal. Een onderwijskundige, een socioloog en een docent hebben met elkaar gesproken over dit lastige en actuele onderwerp. We denken dat...

Lees verder