13 - Jun - 2022

Boeken inleveren

Op donderdag 7 juli worden de boeken ingeleverd

Dat betreft dit jaar alleen klas yK3A, yK3B, yM3A en yM3B. De leerlingen van deze klassen leveren de boeken in  tussen 9.00 uur en 9.30 uur in lokaal 011 (vooraan op het plein bij de fietsenstalling). 

Boeken van de andere leerlingen zijn allemaal in eigendom. Gooi ze nog niet weg, want er zijn werkboeken die je meerdere jaren gebruikt.

Ook interessant