19 - Dec - 2021

Bericht nav persconferentie 18 december.

Wegens landelijke overbelasting van de berichtenservice van de app, waar ook het LRC gebruik van maakt, heeft mogelijk nog niet elke ouder/verzorger het bericht ontvangen dat wij vanmiddag om half drie verzonden hebben. Voor de zekerheid treft u hier het verstuurde bericht.

Datum : 19 december 2021
Betreft : bericht nav de persconferentie van 18 december 2021

Beste collega’s en leerlingen, geachte ouders,
Gisteravond kwam de Nederlandse regering met een ingelaste persconferentie, waarin werd aangekondigd dat Nederland opnieuw in lockdown gaat vanwege de omikronvariant van het coronavirus. Door de scherpere maatregelen mag er voor de meeste leerlingen geen fysiek onderwijs plaatsvinden tot en met 9 januari 2022. Onze school gaat daarom voorlopig grotendeels op slot, er is in principe vanaf morgen (maandag 20 december) geen les meer, tot het eind van de kerstvakantie.

Er is een uitzondering gemaakt voor examenleerlingen, zij mogen in deze periode wel fysiek naar school. Dat betekent dat de leerlingen uit 6vwo en 5havo het onderwijs de komende week volgens het rooster op school volgen. Daarnaast geldt verder nog een uitzondering voor de schoolexamens voor (voor-)examenleerlingen: mochten er SE-onderdelen voor 4havo, 4vwo, 5 vwo, 5havo en 6vwo gepland staan voor de komende week, dan zullen die ook doorgaan.

We bieden deze week geen online lessen aan, het vraagt tijd en aandacht om deze goed voor te bereiden. Deze tijd zullen we nu gebruiken om alles klaar te zetten voor de hervatting van het onderwijs op 11 januari, fysiek dan wel online. Bovendien gebruiken we die tijd ook om af te maken wat voor de kerstvakantie af moet, zodat iedereen van een zeer welverdiende vakantie kan genieten. Eventueel geplande toetsen (met uitzondering van de eerder genoemde SE-toetsen) komen deze week te vervallen.

Morgen, 20 december, komt de schoolleiding opnieuw bijeen, om te bekijken op welke manier er de komende dagen contact zal zijn tussen de leerlingen en hun mentor, zodat we dit jaar wel op een goede manier met elkaar kunnen afsluiten. Dat vinden we in deze bijzondere tijden van groot belang.

Ook kunnen de leerlingen morgen, 20 december, de school nog even in om iets uit hun kluisje te halen, mocht dat nodig zijn.

Met vriendelijke groet,
Eric Hordijk
Rector

Ook interessant