Belangrijke informatie voor ouders en verzorgers

Zoals u weet heeft het kabinet gisteravond een lockdown voor scholen afgekondigd. Helaas zijn de besmettingen niet genoeg gedaald en geld in Nederland de komende weken een strengere lockdown. Er is een uitzondering gemaakt voor de praktijkvakken in het Praktijkonderwijs.

Voor Pouwer College betekent het dat we met ingang van woensdag 16 december grotendeels dichtgaan en we overschakelen naar onderwijs op afstand en het geven van praktijkvakken op school. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen zo veel mogelijk blijven zien.

Leerlingen die het nodig hebben krijgen een chromebook van school in bruikleen mee naar huis om via de computer hun huiswerk te doen. De leerlingen die een chromebook in bruikleen meekrijgen horen van hun coach wanneer ze die deze week op school kunnen komen ophalen.

Het tijdelijke rooster na de kerstvakantie wordt aan alle leerlingen meegegeven en plaatsen wij later ook nog op de website.

We gaan ervan uit dat we op deze manier ons onderwijs op een zo goed mogelijke manier kunnen blijven geven.

Ondanks deze lastige tijden wensen we u en uw familie hele goede dagen en een zo goed mogelijke start van het nieuwe jaar. Een jaar waarin we hopelijk afkomen van dit lastige virus waar we nu mee te maken hebben.

Met hartelijke groet,

Team Pouwer College

Ook interessant