Advies mondkapjes, ventilatie en excursies. Update Corona 2/10

Het zijn bijzondere tijden en we hebben ons geregeld te verhouden tot nieuwe maatregelen om het COVID-19 virus in te dammen. Vandaag zijn er weer nieuwe besluiten genomen door ons schoolbestuur. We willen graag vertellen dat we doen en hoe we samenwerken met de leerlingen om op een verantwoordelijke manier om te gaan met alle uitdagingen waar wij voor staan.

1. Mondkapjes

Binnen Ithaka adviseren we medewerkers en leerlingen dringend om een mondkapje te dragen in de school op momenten dat zij zich verplaatsen. Daarnaast adviseren wij medewerkers en leerlingen dringend om op pauzemomenten als je niet eet of drinkt, ook het mondkapje te dragen. Ithaka volgt hiermee het standpunt van de minister en van de VO-Raad. Bovenstaande is afgestemd met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van NUOVO zodat we eensluidend beleid op de NUOVO scholen hebben. Voor medewerkers zal Ithaka zo spoedig mogelijk mondkapjes beschikbaar stellen; leerlingen wordt gevraagd zelf voor een mondkapje te zorgen.

2. Ventilatie

Recente berichtgeving over ventilatie en het coronavirus hebben ertoe geleid dat er veel discussie is ontstaan. Dit begrijpen we. Door jullie van actuele informatie te voorzien, willen we jullie op de hoogte houden van de stand van zaken.

Overdracht van het virus vindt vooral plaats via bijvoorbeeld hoesten en niezen, waarbij grote druppels worden verspreid, aldus het RIVM. Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. In algemene zin kan ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken. Het is echter onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van COVID-19 daadwerkelijk tegen te gaan. Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.

Los van COVID-19, blijft het dus belangrijk dat de ventilatie in schoolgebouwen aan reguliere gezondheidseisen voldoet, om er goed in te kunnen leren en werken. Minister Slob (Onderwijs) heeft daarom de opdracht gegeven om te onderzoeken of de (voorzieningen voor) luchtverversing in scholen voldoen aan de reguliere geldende gezondheidsrichtlijnen. Hij heeft hiertoe het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) opgericht. Als scholen niet aan deze eisen voldoen, is het belangrijk dat scholen een plan van aanpak opstellen.

NUOVO Scholengroep heeft onderzocht hoe het staat met de ventilatie en luchtkwaliteit van Ithaka. De ventilatie op Ithaka voldoet aan de geldende richtlijnen. We houden wel rekening met de extra richtlijnen voor het coronavirus van het RIVM. Dat betekent dat we lokalen in de school regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.

Ook hebben wij ervoor gekozen om ook op deze schoollocatie CO2-sensoren op te hangen in elk lokaal. Er zijn op deze schoollocatie controleurs ingehuurd die inventariseren en ter plekke in kunnen grijpen als CO2-waardes worden overschreden.

Heb je nog vragen over ventilatie en frisse lucht binnen onze school? Neem dan contact op met waarnemend directeur Gerben Houwer.

Heb je nog algemene vragen over dit onderwerp? Het LCVS publiceerde op 1 oktober een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over ventilatie op scholen, specifiek voor ouders van schoolgaande kinderen, die je kunt vinden op weeropschool.nl/ventilatie.

3. Reizen en excursies met leerlingen in schooljaar 2020-2021

Eerder hebben we gecommuniceerd dat we tot 1 januari geen meerdaagse reizen en excursies organiseren. Dit besluit hebben we verlengd tot het eind van het schooljaar. Daarnaast zullen we terughoudend omgaan met eendaagse excursies. Wanneer we daar wel voor kiezen, maken we geen gebruik van busvervoer maar kijken we naar alternatieven.


Ook interessant