Aanmelden schooljaar 2021-2022

Op het Leidsche Rijn College kennen we drie soorten brugklassen: de gymnasiumbrugklas, de brugklas voor havo/vwo en de brugklas TTO (tweetalig onderwijs) voor havo.

In het schooljaar 2021-2022 is er op het Leidsche Rijn College plek voor 10 brugklassen: 2 klassen 1 gymnasium, 6 klassen 1 havo/vwo en 2 klassen 1 havo TTO. Het totaal aantal klassen kan niet gewijzigd worden. Op basis van de aanmeldingen in de eerste ronde kan de onderlinge verdeling tussen de brugklastypen wel worden gewijzigd. We kunnen aankomend schooljaar 130 nieuwe vwo-leerlingen verwelkomen en 160 nieuwe havo-leerlingen (inclusief de havisten die zich aanmelden voor ons tweetalig onderwijs). Als in de eerste aanmeldingsronde voor één van beide groepen (leerlingen met een havo- of met een vwo-advies) nog plaatsen over zijn, worden deze opgevuld met leerlingen uit de andere groep die zich eveneens in de eerste ronde hebben aangemeld. Meer informatie over aanmelden en instromen leest u hier.

Ook interessant