22 - Sep - 2020

Aandacht voor ventilatie

Bij de start van dit schooljaar is al aangegeven dat de luchtkwaliteit binnen onze schoolgebouwen van groot belang is in verband met de veiligheid in het kader van COVID19. Daarbij kijken we zeer kritisch naar het binnenklimaat in de lokalen en andere ruimtes. Door actief te ventileren (via ramen en deuren) en wijziging van klimaatregeling grijpen we in.

Bovendien zijn we gestart met het plaatsen van CO2-meters op locaties waar we risico’s zien. Met deze meters kan het CO2-niveau in een ruimte real time worden afgelezen. Een docent kan desgewenst ook zien hoe de CO2 zich ontwikkelt.

Ook interessant