13 - Mar - 2020

13/3 Coronavirus - update

Gistermiddag zijn er door minister-president Rutte namens de regering drastische maatregelen ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De scholen blijven vooralsnog open, maar we krijgen toch op diverse manieren met deze maatregelen te maken.

Het gaat dan in eerste instantie om de verstrekkende maatregel om evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers te verbieden. Er kunnen daarom tot en met 31 maart geen schoolfeesten of andere grote evenementen plaatsvinden op onze school.

We zullen ook de evenementen die gepland zijn voor de periode april-juni kritisch bekijken en tijdig melden hoe het zit met eventuele afgelastingen. Het is nu nog niet duidelijk of en wanneer we geannuleerde bijeenkomsten alsnog kunnen laten plaatsvinden.

Het verbod op samenkomsten van meer dan 100 personen heeft ook invloed op het normale gebruik van onze gemeenschappelijke ruimten. Waar mogelijk zullen we het samenbrengen van grote groepen leerlingen zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Wij begrijpen dat het sluiten van scholen een enorme impact zou hebben op de maatschappij. Alle scholen van NUOVO Scholengroep scharen zich achter het gezamenlijke beleid en zullen de komende periode open zijn. Wel moeten we creatief omgaan met de praktische uitvoerbaarheid van het onderwijsaanbod. Onze roosters staan door preventief thuisblijven van diverse leraren onder druk. We werken aan oplossingen, maar we moeten daarbij samen blijven optrekken.

De instructies rond thuisblijven zijn verder aangescherpt, voor zowel docenten als leerlingen: blijf thuis bij klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts), ook als er geen direct verband is met het coronavirus. Mijd sociaal contact. Bel met de huisarts als klachten verergeren. De volledige voorschriften staan online.

We proberen het onderwijs zo ongestoord mogelijk door te laten gaan, maar onze gezondheid staat voorop. We belanden nu met elkaar in een ongebruikelijke situatie, waarin allerlei knelpunten kunnen ontstaan. Die lossen we samen op

We verwachten de komende periode regelmatig nieuwe aanvullingen en voortschrijdend inzicht. Updates zullen we via mail en onze schoolsite communiceren. Specifieke vragen zijn altijd welkom bij de schoolleiding, mail daarvoor rechtstreeks met dbrouwer@ithaka-utrecht.nl

Ook interessant

Nu school wegvalt en je je vrienden minder ziet zorgt het voor uitdagingen maar zeker ook voor kansen om te ontdekken wie je bent. Neem hier komende periode de tijd voor! Onderzoek wie jij bent als je alleen bent. De volgende tips kunnen je daarbij helpen.

Lees verder

Beste ouder / beste leerling, In het pta staat wat er allemaal moet gebeuren om tot een afronding te komen voor het schoolexamen. Dit is allemaal verplicht.

Lees verder