10 - Mar - 2020

10/3 Coronavirus - update

Onlangs hebben wij u geïnformeerd over de situatie rond het coronavirus. Nu bij meerdere personen in de regio Utrecht een infectie met dit virus is vastgesteld, informeren wij u hiermee aanvullend.

De GGD regio Utrecht (GGDrU) voert bij bevestigde patiënten een contactonderzoek uit. Besmettingen, al dan niet bij gerelateerde contacten, kunnen ook op onze school voorkomen. Bestuur en directie van onze school zijn daarom extra alert op eventuele signalen. De mogelijkheid bestaat immers dat medewerkers, ouders of leerlingen ziek worden, nadat zij besmet zijn met het coronavirus.

Teruggekeerd uit het buitenland?
Het RIVM geeft reizigers die terugkeren van vakantie uit een gebied waar het coronavirus heerst het advies om de gezondheid in de gaten te houden. Wanneer zich bij de reizigers, na terugkeer uit één van deze gebieden, gezondheidsklachten zoals verkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts hebben ontwikkeld, dan is het advies om thuis te blijven en uit te zieken zodat anderen niet worden besmet. Als de klachten verergeren, kan de huisarts of de GGD in de regio gebeld worden.

Op onze school willen we graag dat de schoolleiding op de hoogte wordt gesteld bij vermoedens van besmetting met het coronavirus.

Aandacht voor preventie
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. Het advies van het RIVM is daarom:

· Was de handen regelmatig;

· Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;

· Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze direct na gebruik weg.

· We vermijden handen geven.

We voeren deze adviezen als gedragsregel binnen onze school in.

Meer informatie?
Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Heeft u specifieke vragen, bel dan het landelijk informatienummer voor vragen over het coronavirus: 0800 – 1351of bel met de GGDrU infectieziektebestrijding 030 – 608 60 86.

Zodra er zich relevante ontwikkelingen rond het coronavirus voordoen, zullen wij u aanvullend informeren.

Ook interessant

Nu school wegvalt en je je vrienden minder ziet zorgt het voor uitdagingen maar zeker ook voor kansen om te ontdekken wie je bent. Neem hier komende periode de tijd voor! Onderzoek wie jij bent als je alleen bent. De volgende tips kunnen je daarbij helpen.

Lees verder

Beste ouder / beste leerling, In het pta staat wat er allemaal moet gebeuren om tot een afronding te komen voor het schoolexamen. Dit is allemaal verplicht.

Lees verder