Via Nova College

Via Nova College is een school voor vmbo-onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen en de theoretische leerweg. De school biedt een gevarieerd aanbod in de sectoren economie, techniek en zorg & welzijn.

De school heeft verder bijzondere faciliteiten voor leerlingen met een sportambitie.  Leerlingen die op hoog niveau sporten krijgen de mogelijkheid om hun sport te combineren met school. Voor andere leerlingen die van sport houden is er de sportklas.

Het Via Nova College daagt leerlingen uit tot het leveren van optimale prestaties in een kleinschalige en veilige leeromgeving. Daarbij gaat de school uit van de talenten, kwaliteiten en mogelijkheden van elk kind. Het onderwijs is gericht op de toekomst en verbindt de leerling met de maatschappij waarin wij samen leven.

Naam 

Via Nova College 

Adres 

Maartvlinder 7 

Postcode & Plaats 

3544 DA Utrecht 

Telefoonnummer 

030-670 25 00 

E-mailadres 

Website